MU Quyền Lực | TEST: 15/06 - OPEN: 17/06

SỰ KIỆN BINH ĐOÀN THỎ NGỌC - BLUE EVENT

- Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

- Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game. 0h40, 3h40, 6h40, 9h40, 12h40, 15h40, 18h40, 22h40

- Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

- Địa điểm xuất hiện:

  • Lorencia tọa độ (203,163)
  •  Elbeland 2 tọa độ (116,89)
  • Noria tọa độ (113,15)

- Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

- Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển



Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Sự kiện Swamp of Calmness - Medusa Event [đọc: 629] 01-05-2016
Sự kiện Raklion - Selupan Event - Boss Nhện [đọc: 678] 01-05-2016
Binh Đoàn Người Tuyết - XMas Event [đọc: 642] 01-05-2016
Sự kiện Thung Lũng Thành Loren - Castle Deep [đọc: 574] 01-05-2016
Sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim - Golden Invasion [đọc: 604] 01-05-2016
Sự kiện Mùa Hè - Summer Event [đọc: 1602] 01-05-2016
Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư - Boss Attack [đọc: 931] 01-05-2016
Kalima Event - đại chiến KunDun [đọc: 711] 01-05-2016
Sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy - White Wizard [đọc: 608] 01-05-2016
Sự Kiện Thiên Giới - Sky Event [đọc: 1204] 01-05-2016
Sự kiện Truy tìm GM [đọc: 658] 01-05-2016
Sự kiện Tháp Tinh Luyện - Kanturu Event [đọc: 458] 01-05-2016
Sự kiện Illusion Temp - Ngôi Đền Ảo Giác [đọc: 662] 01-05-2016
Sự kiện Dopple [đọc: 561] 01-05-2016
Sự kiện Quảng Trường Quỷ - Event Devil Square [đọc: 525] 01-05-2016
Sự kiện Đầm Lầy Chết [đọc: 424] 01-05-2016
Sự kiện Pháo Đài Sói - Event CryWoft [đọc: 529] 01-05-2016
Sự kiện Hỗn Nguyên Lâu - Event Chaos Castle [đọc: 669] 01-05-2016
Sự kiện Huyết Lâu - Lâu Đài Máu [đọc: 676] 01-05-2016
Sự kiện Công Thành Chiến [đọc: 805] 01-05-2016
Sự kiện baruka - Event Baruka [đọc: 580] 01-05-2016