MU Quyền Lực | TEST: 01/08 - OPEN: 03/08

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1755] 16-02-2020
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 2176] 16-02-2020
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 1853] 16-02-2020
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 2190] 16-02-2020
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 2362] 16-02-2020
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 1504] 16-02-2020
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 2129] 16-02-2020
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 1503] 16-02-2020
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 1412] 16-02-2020
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 1371] 16-02-2020
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 1316] 16-02-2020
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 1483] 16-02-2020
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 1521] 16-02-2020
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 1597] 16-02-2020
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 6197] 16-02-2020
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 1618] 16-02-2020
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 3572] 16-02-2020
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 4828] 16-02-2020
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 4580] 16-02-2020
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 4266] 16-02-2020
Giới thiệu sói tinh [đọc: 6506] 16-02-2020
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 3642] 16-02-2020
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 3866] 16-02-2020
NPC trong game Mu Online [đọc: 3441] 16-02-2020
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 3537] 16-02-2020
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 2678] 16-02-2020
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 2599] 16-02-2020
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 2815] 16-02-2020
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 2844] 16-02-2020
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 2600] 16-02-2020
  Xem tất cả các bản tin