MU Quyền Lực | TEST: 01/08 - OPEN: 03/08

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1438] 16-02-2020
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 1849] 16-02-2020
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 1431] 16-02-2020
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 1779] 16-02-2020
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 1915] 16-02-2020
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 1178] 16-02-2020
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 1745] 16-02-2020
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 1189] 16-02-2020
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 1082] 16-02-2020
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 1056] 16-02-2020
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 1013] 16-02-2020
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 1137] 16-02-2020
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 1186] 16-02-2020
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 1275] 16-02-2020
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 5564] 16-02-2020
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 1254] 16-02-2020
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 2738] 16-02-2020
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 3979] 16-02-2020
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 3692] 16-02-2020
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 3349] 16-02-2020
Giới thiệu sói tinh [đọc: 5152] 16-02-2020
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 2765] 16-02-2020
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 2972] 16-02-2020
NPC trong game Mu Online [đọc: 2600] 16-02-2020
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 2634] 16-02-2020
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 2258] 16-02-2020
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 2196] 16-02-2020
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 2405] 16-02-2020
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 2435] 16-02-2020
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 2199] 16-02-2020
  Xem tất cả các bản tin